Αρχική Για εσάς – Ιδιώτες / Επένδυση & Αποταμίευση

Επένδυση και Αποταμίευση για το μέλλον

Είμαστε σίγουροι πως όλοι θέλουμε να προνοήσουμε για το μέλλον. Παρ’ όλα αυτά η οικονομική κατάσταση τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς: Μείωση επιτοκίων, αύξηση επιτοκίων, ασφαλείς οι τράπεζες, λιγότερο ασφαλείς οι τράπεζες, κλπ. Αποταμίευση – επένδυση ναι, αλλά πώς και πού;

Έτσι και αλλιώς ο στόχος είναι η δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα εξυπηρετήσει το σκοπό που έχουμε θέσει π.χ. ενίσχυση της σύνταξης, σπουδές παιδιών, αγορά περιουσίας κλπ

Στο πλαίσιο λοιπόν της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης/επένδυσης* υπάρχουν 2 εναλλακτικές προσεγγίσεις:

  1. Η μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση: όταν δηλαδή κάποιος θέλει να ξέρει ακριβώς τι θα ισχύσει για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την αποταμίευσή του και να θυσιάσει δυνατότητες υψηλότερων αποδόσεων. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξει τα προγράμματα με εγγυημένες αλλά πολύ χαμηλές – ίσως και μηδενικές ή ακόμα και αρνητικές – αποδόσεις.
  2. Επιλογή ενός λελογισμένου επενδυτικού ρίσκου με την προσδοκία επίτευξης υψηλότερων αποδόσεων. Απευθύνονται σε όσους έχουν ένα μακροχρόνιο ορίζοντα για την επένδυσή τους, τουλάχιστον 10 χρόνια. Τα προγράμματα αυτά στην ασφαλιστική αγορά ονομάζονται Unit Linked.

Τα Unit Linked αποτελούν μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους επιθυμούν να πάρουν ένα «λογικό» επενδυτικό ρίσκο έτσι ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα. Το «μυστικό» της μεγάλης άνθισης που έχουν τα τελευταία χρόνια τα επενδυτικά προϊόντα Unit Linked, είναι γιατί ενώ μπορούν να δώσουν υψηλές αποδόσεις ταυτόχρονα ελέγχονται από ένα πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο ενώ παράλληλα διαθέτουν ευελιξία και δυνατότητες ρευστότητας.

Με βάση την ελληνική νομοθεσία οι ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν τέτοιου είδους προγράμματα είναι υποχρεωμένες να παρέχουν πολύ αναλυτική πληροφόρηση σε όλους τους κατόχους Unit Linked ασφαλιστηρίων σχετικά με όλες τις κινήσεις που γίνονται.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι …

όποιος και αν είναι το στόχος σας ή το επενδυτικό / αποταμιευτικό σας προφίλ στη Victory Promise συνεργαζόμαστε με τους πιο μεγάλους και αξιόπιστους παρόχους επενδυτικών & αποταμιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στην παγκόσμια χρηματαγορά.

Σε συνδυασμό με τους πιστοποιημένους συνεργάτες του δικτύου μας, θα αναζητήσουμε μαζί σας την πιο ενδεδειγμένη λύση για εσάς και τις ανάγκες σας.

Σας ενδιαφέρει; Ρωτήστε μας περισσότερα.

* ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΌΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ